PRIVACYVERKLARING

 

Privacyverklaring

Om te voldoen aan de privacywetgeving worden de door u opgegeven persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Edwin Achterberg