TARIEVEN

Vergoeding kan plaatsvinden vanuit de basis zorgverzekering (let op uw eigen risico) of als niet-verzekerde zorg die u zelf direct afrekent. Hieronder wordt dit nader toegelicht.

Injectietherapie, sportmedisch advies en (sport)blessure

In de praktijk "Achterberg Sportgeneeskunde" in Nuenen kunt u op 2 manieren terecht:

1. U kunt op eigen initiatief een afspraak maken. U heeft hiervoor geen verwijzing nodig van uw huisarts of een andere zorgverlener. Na afloop van het consult betaalt u per pinbetaling. De kosten van een eerste bezoek zijn € 100,00. Ieder herhaalbezoek kost € 70,00. Dat is inclusief eventuele injectiematerialen. U kunt dit ter plekke afrekenen. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

2. Vergoeding vanuit de basisverzekering. Consulten bij de sportarts worden sinds 1 januari 2016 vergoed vanuit de basisverzekering, net als bv een bezoek aan de orthopeed of de cardioloog. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Uw huisarts of specialist maakt een verwijsbrief en stuurt deze digitaal via Zorgdomein naar Achterberg Sportgeneeskunde. Na het afsluiten van een zorgtraject krijgt u een factuur. Deze dient u te voldoen waarna u hem kunt indienen bij uw zorgverzekeraar om de gemaakte kosten terug te vragen. Het kan zijn dat er voor u kosten aan verbonden zijn. Informeer bij uw zorgverzekeraar wat de eventuele kosten voor u zijn. Deze zijn mede afhankelijk van de door u gekozen zorgverzekering:

  • Basisverzekerde zorg gaat eerst ten koste van uw eigen risico. De hoogte hiervan is afhankelijk van het pakket dat u heeft gekozen. In 2023 bedraagt het eigen risico tenminste 385 euro. Als u het eigen risico dit jaar al heeft aangesproken dan zal uw zorgverzekeraar dit niet nog een keer in rekening brengen.
  • Heeft u gekozen voor een restitutiepolis of een naturapolis?
    • Restitutiepolis (vrije artsenkeuze): volledige vergoeding 
    • Naturapolis: maximaal 75-80% vergoeding
  • Diagnose Behandel Combinatie (DBC): uw eerste bezoek is de start van een zorgtraject. Dat wil zeggen dat registratie plaatsvindt van het aantal bezoeken, de diagnose, eventuele aanvullende onderzoeken (zoals bv bloedonderzoek, röntgenfoto, echo of MRI-scan) en de behandeling. Na 90 dagen leidt deze registratie automatisch tot een zorgproduct. Dit zorgproduct leidt dan weer tot een tarief. Als de behandeling nog niet is afgerond, dan wordt een nieuw zorgtraject gestart, nu van 120 dagen. Ook dit traject kan weer gevolgd worden door een volgend zorgtraject etc. De tarieven van verschillende zorgtrajecten ziet u in onderstaande tabel. De zorgverzekeraar noemt dit passantentarieven.

 

Presentaties en clinics

Prijs op aanvraag en afhankelijk van uw wensen. Neemt u contact op met Edwin Achterberg via info@edwinachterberg.nl

Edwin Achterberg